Chirurg stomatolog Warszawie i Łodzi

W naszych gabinetach stomatologicznych w Łodzi oraz na warszawskiej Woli wykonujemy szereg zabiegów chirurgicznych, w tym usuwanie ósemek, podnoszenie dna zatoki szczękowej czy sterowaną regenerację kości. Korzystamy z zaawansowanych metod leczenia i najnowocześniejszych urządzeń stomatologicznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć skuteczne usługi dentystyczne. Przeprowadzamy zabiegi ekstrakcji zębów w Warszawie i Łodzi , m.in. na podstawie wykonanego zdjęcia rentgenowskiego. Szukasz chirurga stomatologa w Warszawie lub Łodzi? Skontaktuj się z nami!

Sterowana regeneracja kości

WWśród naszych usług znajdziesz między innymi sterowaną regenerację kości. Metoda ta, zwana również augmentacją, polega na wytworzeniu tkanki kostnej u Pacjentów, u których nastąpiło jej zaniknięcie, m.in. po ekstrakcji zębów. Na Woli w Warszawie ten zabieg przeprowadzamy w gabinecie na ul. Ciołka 35. Do zaniknięcia tkanki kostnej szczęki dochodzi za sprawą dwóch mechanizmów. Z kolei jej jakość i zagęszczenie zależy w dużej mierze od stymulacji pochodzącej z korzenia zęba. Zabieg augmentacji jest niezbędny, gdy Pacjent decyduje się na założenie implantów stomatologicznych po ekstrakcji zęba. Skutkiem jego utraty, gęstość kości w danym miejscu się zmniejsza, a wyrostek zębodołowy zaczyna zapadać się w kierunku przestrzeni, która po nim powstała (jednocześnie zwęża się ona i skraca). W tym czasie blaszki kostne również ulegają złamaniu. Regeneracja kości jest więc niezbędna, aby dentysta mógł ukryć implanty stomatologiczne w całości w ich wnętrzu. Augmentację zaleca się Pacjentom po zabiegu usuwania zębów, którą może on wykonać w Warszawie i Łodzi.

Sterowana regeneracja kości u chirurga stomatologaWarszawie

Sterowana regeneracja kości rozwiązuje problemy wynikające z zaniku tkanki. Podczas tego zabiegu chirurg stomatolog umiejscawia biologiczny materiał kostny lub syntetyczne tworzywo kościozastępcze w rekonstruowanym miejscu, a następnie przykrywa je membraną. Wówczas organizm Pacjenta zmienia umieszczoną substancję w pełnowartościową tkankę kostną. Efektem tego jest zwiększenie wysokości oraz grubości wyrostka zębodołowego, co umożliwia skuteczne wprowadzenie implantów stomatologicznych. Dzięki procedurze sterowanej regeneracji kości implantacja staje się dostępna dla szerszego grona Pacjentów i pozwala wyeliminować następstwa ubytku kostnego, powstałego wraz z wiekiem, upływem czasu i po usuwaniu zębów. W Warszawie i Łodzi augmentację przeprowadzają nasi specjaliści.

Warunki przeprowadzenia sterowanej regeneracji kości

Warto zaznaczyć, że augmentacja kości może być przeprowadzana zarówno w trakcie zabiegu implantacji, jak i na kilka miesięcy przed jego terminem. Decyzja chirurga stomatologa zależy od stwierdzonego przez niego stopnia zaawansowania zaniku kostnego u Pacjenta. Jeżeli ubytek nie jest duży, sterowaną regenerację kości oraz implantację przeprowadza się podczas jednej wizyty. Wówczas materiał kościozastępczy i membrana są umieszczone w miejscach wymagających regeneracji po zakończeniu zabiegu. Nowa tkanka powstaje równolegle z osteointegracją implantów. Przy znacznym zaniku kości konieczna pozostaje jednak kilkumiesięczna przerwa.

Potrzebne Ci implanty lub usuwanie ósemek? Skontaktuj się z dentystą na WoliWarszawie!

Decyzję o możliwości skutecznego wprowadzenia implantów podejmuje chirurg stomatolog na podstawie wyniku badania wewnątrzustnego i pantomogramu. Lekarz wykonuje pomiary tkanki kostnej. Gdy stwierdzi on konieczność zrobienia dodatkowej analizy, przekierowuje on wtedy Pacjenta na tomografię w technologii 3D. Lekarz zaleca wykonanie tych pomiarów po usunięciu zębów. Zdjęcie tomograficzne, otrzymane po badaniu, trójwymiarowo obrazuje wyrostek kostny i pozwala lekarzowi ocenić, czy ilość tkanki jest wystarczająca do przeprowadzenia implantacji. Potrzebujesz implantów stomatologicznych po utracie zęba? Umów się na wizytę u chirurga stomatologa w naszym gabinecie w Łodzi lub w Warszawie!

Podnoszenie dna zatoki szczękowej

Innym zabiegiem związanym z leczeniem implantologicznym, który przeprowadzamy w naszej klinice, jest podnoszenie dna zatoki szczękowej, znane również jako sinus lift. Polega ono na przygotowaniu Pacjenta do wprowadzenia implantów w sytuacji, gdy ich umieszczenie jest niemożliwe ze względu na zbyt nisko położone dno zatok. Są to pneumatyczne jamy połączone z przewodami nosowymi, oddzielone od zębów warstwą kości o grubości od kilku do kilkunastu milimetrów. Zdarza się jednak, że wierzchołki korzeni, zwłaszcza górnej szóstki, znajdują się w obrębie zatoki, przykryte jedynie cienką blaszką kostną i błoną śluzową. Wówczas, gdy dojdzie do ekstrakcji zęba, a tym samym do zaniku tkanki, dno obniża się, uniemożliwiając implantację.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej w klinice w Warszawie

Podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej chirurg stomatolog spłyca ją dzięki sterowanej regeneracji kości. W miejscu rekonstrukcji umieszcza się specjalny materiał, który po upływie kilku miesięcy zmienia się w pełnowartościową tkankę kostną. Do zabiegu wykorzystuje się liofilizowany preparat kostny, syntetyczny materiał kościozastępczy lub kość własną pacjenta pobraną w przeszczepie autogennym. Regeneracja następuje w wyniku dokładnie tego samego procesu, dzięki któremu dochodzi do zrastania się złamań.

Podnoszenie dna zatoki metodą otwartą

Podnoszenie dna zatoki szczękowej można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy jest znany jako metoda otwarta i polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego lub tkanki kostnej na dnie zatoki poprzez chirurgiczne wejście z otworu bocznego. Umożliwia to zwiększenie grubości warstwy kości w znacznie większym zakresie niż w przypadku metody zamkniętej. Sposób ten pozwala także chirurgowi stomatologowi mieć całkowitą kontrolę wzrokową pola zabiegowego i pełny dostęp do zatoki. Sinus lift można przeprowadzić podczas tej samej wizyty, co samą implantację, ale wyłącznie wtedy, gdy ilość kości własnej Pacjenta wystarcza do zapewnienia implantom właściwej stabilizacji. W przeciwnym razie konieczne jest odczekanie kilku miesięcy.

Zamknięta metoda podnoszenia dna zatoki

Drugim sposobem na podniesienie dna zatoki szczękowej jest metoda zamknięta, zwana też osteotomową. Można ją zastosować wyłącznie wtedy, gdy zabieg ma zostać wykonany w niewielkim stopniu. W tej metodzie materiał kostny lub kościozastępczy wprowadza się przez otwory wywiercone w kości w celu wprowadzenia implantów. Zapewnia to mniejszą inwazyjność, krótszy okres gojenia, a także możliwość implantacji w trakcie tej samej wizyty. Jednocześnie chirurg stomatolog nie ma takiej kontroli wzrokowej nad polem zabiegowym jak w przypadku metody otwartej, a dodatkowo pojawia się ryzyko przypadkowego otwarcia zatoki.

Zarejestruj się na wizytę u chirurga stomatologa Warszawie

Podobnie jak w przypadku augmentacji kości, decyzję o wyborze metody podnoszenia dna zatoki podejmuje się na podstawie pantomogramu, a w przypadkach granicznych lub wątpliwych dodatkowego badania tomograficznego 3D. Chirurg stomatolog ocenia, czy grubość kości szczęki pozwala na nieinwazyjne umieszczenie materiału kostnozastępczego, czy konieczne będzie otwarcie zatoki. Zabieg podniesienia dna zatoki pozwala zwiększyć liczbę Pacjentów, u których można wprowadzić implanty stomatologiczne. W naszej klinice wykonujemy augmentację kości, podnoszenie dna zatoki, usuwanie ósemek ekstrakcję zębów i wiele więcej. Potrzebujesz wizyty u chirurga stomatologa? Zarezerwuj termin w gabinecie w Łodzi lub na Woli Warszawie! Zapraszamy!