Chirurg stomatolog Warszawie i Łodzi

W naszych gabinetach stomatologicznych w Łodzi oraz na warszawskiej Woli wykonujemy szereg zabiegów chirurgicznych, w tym usuwanie ósemek, podnoszenie dna zatoki szczękowej czy sterowaną regenerację kości. Korzystamy z zaawansowanych metod leczenia i najnowocześniejszych urządzeń stomatologicznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć skuteczne usługi dentystyczne. Szukasz chirurga stomatologaWarszawie lub Łodzi? Skontaktuj się z nami!

Sterowana regeneracja kości

Wśród naszych usług znajdziesz między innymi sterowaną regenerację kości. Metoda ta, zwana również augmentacją, polega na wytworzeniu tkanki kostnej u Pacjentów, u których nastąpiło jej zaniknięcie w wyniku utraty zęba. Dochodzi do tego za sprawą dwóch mechanizmów. Jakość i zagęszczenie tkanki kostnej szczęki w dużej mierze zależy od stymulacji pochodzącej z korzenia zęba. Kiedy następuje jego utrata, gęstość kości w danym miejscu zmniejsza się. Ponadto wyrostek zębodołowy zaczyna zapadać się w kierunku przestrzeni powstałej po usunięciu zęba, jednocześnie zwężając się i skracając. Wszystko to uniemożliwia zamocowanie implantów stomatologicznych, których nie można byłoby w całości ukryć wewnątrz kości albo sprawiając, że blaszki kostne uległyby złamaniu.

Sterowana regeneracja kości u chirurga stomatologaWarszawie

Sterowana regeneracja kości rozwiązuje problemy wynikające z zaniku tkanki. Podczas zabiegu chirurg stomatolog umiejscawia biologiczny materiał kostny lub syntetyczne tworzywo kościozastępcze w rekonstruowanym miejscu, a następnie przykrywa je membraną. Wówczas organizm Pacjenta zmienia umieszczoną substancję w pełnowartościową tkankę kostną. Efektem tego jest zwiększenie wysokości oraz grubości wyrostka zębodołowego, co umożliwia skuteczne wprowadzenie implantów stomatologicznych. Dzięki procedurze sterowanej regeneracji kości implantacja staje się dostępna dla szerszego grona Pacjentów i pozwala wyeliminować następstwa ubytku kostnego związanego z wiekiem czy upływem czasu od utraty zęba.

Warunki przeprowadzenia sterowanej regeneracji kości

Warto zaznaczyć, że augmentacja kości może być przeprowadzana zarówno w trakcie zabiegu implantacji, jak i na kilka miesięcy przed jego terminem. Decyzja chirurga stomatologa zależy od stopnia zaawansowania zaniku kostnego u Pacjenta. Jeżeli ubytek nie jest duży, sterowaną regenerację kości oraz implantację przeprowadza się podczas tej samej wizyty. Wówczas materiał kościozastępczy i membrana zostają umieszczone w miejscach wymagających regeneracji po zakończeniu zabiegu. Dzięki temu powstawanie nowej tkanki oraz osteointegracja implantów przebiegają równolegle. W przypadku znacznego zaniku kości konieczna pozostaje jednak kilkumiesięczna przerwa.

Potrzebne Ci implanty lub usuwanie ósemek? Skontaktuj się z dentystą na WoliWarszawie!

Decyzję o możliwości skutecznego wprowadzenia implantów podejmuje chirurg stomatolog w oparciu o wyniki badania wewnątrzustnego i pantomogramu. Lekarz wykonuje pomiary tkanki kostnej, a w razie konieczności dodatkowej analizy Pacjenta kieruje się na tomografię w technologii 3D. Zdjęcie otrzymane po badaniu trójwymiarowo obrazuje wyrostek kostny i pozwala lekarzowi ocenić, czy ilość tkanki jest wystarczająca do przeprowadzenia implantacji. Potrzebujesz implantów stomatologicznych po utracie zęba? Umów się na wizytę u chirurga stomatologa w naszym gabinecie w Łodzi lub w Warszawie!

Podnoszenie dna zatoki szczękowej

Innym zabiegiem związanym z leczeniem implantologicznym, który przeprowadzamy w naszej klinice, jest podnoszenie dna zatoki szczękowej, znane również jako sinus lift. Polega ono na przygotowaniu Pacjenta do wprowadzenia implantów w sytuacji, gdy ich umieszczenie jest niemożliwe ze względu na zbyt nisko położone dno zatok. Są to pneumatyczne jamy połączone z przewodami nosowymi, oddzielone od zębów warstwą kości o grubości od kilku do kilkunastu milimetrów. Zdarza się jednak, że wierzchołki korzeni, zwłaszcza górnej szóstki, znajdują się w obrębie zatoki, przykryte jedynie cienką blaszką kostną i błoną śluzową. Wówczas, gdy dojdzie do utraty zęba, a przez to zaniku tkanki, dno obniża się, uniemożliwiając implantację.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej w klinice w Warszawie

Podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej chirurg stomatolog spłyca ją dzięki sterowanej regeneracji kości. W miejscu rekonstrukcji umieszcza się specjalny materiał, który po upływie kilku miesięcy zmienia się w pełnowartościową tkankę kostną. Do zabiegu wykorzystuje się liofilizowany preparat kostny, syntetyczny materiał kościozastępczy lub kość własną pacjenta pobraną w przeszczepie autogennym. Regeneracja następuje w wyniku dokładnie tego samego procesu, dzięki któremu dochodzi do zrastania się złamań.

Podnoszenie dna zatoki metodą otwartą

Podnoszenie dna zatoki szczękowej można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy jest znany jako metoda otwarta i polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego lub tkanki kostnej na dnie zatoki poprzez chirurgiczne wejście z otworu bocznego. Umożliwia to zwiększenie grubości warstwy kości w znacznie większym zakresie niż w przypadku metody zamkniętej. Sposób ten pozwala także chirurgowi stomatologowi mieć całkowitą kontrolę wzrokową pola zabiegowego i pełny dostęp do zatoki. Sinus lift można przeprowadzić podczas tej samej wizyty, co samą implantację, ale wyłącznie wtedy, gdy ilość kości własnej Pacjenta wystarcza do zapewnienia implantom właściwej stabilizacji. W przeciwnym razie konieczne jest odczekanie kilku miesięcy.

Zamknięta metoda podnoszenia dna zatoki

Drugim sposobem na podniesienie dna zatoki szczękowej jest metoda zamknięta, zwana też osteotomową. Można ją zastosować wyłącznie wtedy, gdy zabieg ma zostać wykonany w niewielkim stopniu. W tej metodzie materiał kostny lub kościozastępczy wprowadza się przez otwory wywiercone w kości w celu wprowadzenia implantów. Zapewnia to mniejszą inwazyjność, krótszy okres gojenia, a także możliwość implantacji w trakcie tej samej wizyty. Jednocześnie chirurg stomatolog nie ma takiej kontroli wzrokowej nad polem zabiegowym jak w przypadku metody otwartej, a dodatkowo pojawia się ryzyko przypadkowego otwarcia zatoki.

Zarejestruj się na wizytę u chirurga stomatologa Warszawie

Podobnie jak w przypadku augmentacji kości, decyzję o wyborze metody podnoszenia dna zatoki podejmuje się na podstawie pantomogramu, a w przypadkach granicznych lub wątpliwych dodatkowego badania tomograficznego 3D. Chirurg stomatolog ocenia, czy grubość kości szczęki pozwala na nieinwazyjne umieszczenie materiału kostnozastępczego, czy konieczne będzie otwarcie zatoki. Zabieg podniesienia dna zatoki pozwala zwiększyć liczbę Pacjentów, u których można wprowadzić implanty stomatologiczne. W naszej klinice wykonujemy augmentację kości, podnoszenie dna zatoki, usuwanie ósemek i wiele więcej. Potrzebujesz wizyty u chirurga stomatologa? Zarezerwuj termin w gabinecie w Łodzi lub na Woli Warszawie! Zapraszamy!